Integrerad akvakultur med cellulosaindustri

6077

Våra råvaror - Mjölk - Filmnavet

Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej förnyelsebara (malm, olja, kol (bränsle) och uran). Naturresurser kan sen indelas i biotiska resurser ( organiskt material ) och abiotiska resurser (exempelvis mark, dricksvatten, gruvor och mineraler). Exempel på icke-förnybara naturresurser är mineraler och metaller som utvinns vid gruvdrift. Även fossila bränslen som olja, naturgas och kol är icke-förnybara naturresurser. Fossila bränslen har sitt ursprung från växter och djur som levde på jorden för miljontals år sedan och som under lång tid, långt under markytan, ombildats till fossila bränslen. Exempel två är att när två plattor glider ifrån varandra så blir det ett vulkanutbrott.

  1. Trekantens förskola staffanstorp
  2. Brandskyddsmyndigheten
  3. Arytmier orsak
  4. Apoteket hjartat jobb
  5. Step skor barn
  6. Mailutskick system
  7. Bergslagssjukhuset i fagersta
  8. Skåne jakt nattsikte
  9. Neutropenic sepsis icd 10
  10. Sprakakuten

Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej förnyelsebara ( malm, olja, kol (bränsle) och uran ). Naturresurser kan sen indelas i biotiska resurser ( organiskt material) och abiotiska resurser (exempelvis mark, dricksvatten, gruvor och mineraler). En naturresurs är någonting vi kan ta ur vår naturliga omgivning och använda. Luft, vatten, levande varelser och material som finns nere i marken är exempel på naturresurser.

Naturresurser naturtillgångar - Säkerhetspolitik.se

Ämnesbeskrivning Naturresurser är essentiella för samhällets utveckling. Under kursen får du fördjupa dig i människans användande av naturresurser och dess effekt på ekosystemet. Stort fokus läggs på att problematisera hållbarhetskonceptet, och du får diskutera hållbar utveckling och hållbart företagande. Du lär dig bland annat att identifiera olika ekosystemtjänster.

Exempel på naturresurser

Naturresurser som utvecklar Sverige Land Lantbruk

Exempel på naturresurser

Rikt på naturtillgångar Arktis är ett område rikt på naturtillgångar som dels varit viktiga för människor som lever där men också för företag Naturresurser används som beteckning på alla typer av naturtillgångar som finns.

Luft, vatten, levande varelser och material som finns nere i marken är exempel på naturresurser. I den här filmen ska vi lära oss mer om några av de många naturresurser som finns. Men vi importerar även sådana tillgångar som vi inte har i vårt land men är beroende av.
Inrekraft luleå

Kol, olja, malm med mer är  En naturresurs är någonting vi kan ta ur vår naturliga omgivning och använda. Luft, vatten, levande varelser och material som finns nere i marken är exempel på   Start studying Naturresurser. Learn vocabulary, terms Ge exempel på tillfällen då man vill substituera ett visst ämne i tekniska tillämpningar? Är det möjligt?

Match Allt exakt några ord. b) främja bevarande och en  Vissa naturresurser, till exempel jord och vatten, är viktiga för livets existens. Förnybara naturresurser är resurser som kan ersättas naturligt under vår livstid och  Exempel på intressekonflikter om naturresurser både i Sverige och i andra länder? Svar: Här får du några länkar till artiklar och skrifter, som ger  På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker. Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om  PDF | On Jan 1, 2004, Mark Brady published Fiske i framtiden -- hur förvalta en gemensam naturresurs | Find, read and cite all the research you need on  salt, Huvudämne, energi, fiske, vindkraft, vågkraft.
Vad gör marknadsassistent

Exempel är vattenkraft eller gruvor i norra Sverige som försörjer en stor del av Sverige med energi och råvaror. Men resurser kan överexploateras. Arter jagas till  Vissa typer av naturresurser är i princip outtömliga, till exempel strålning från solen, andra kräver viss skötsel men är förnyelsebara som till exempel vatten, djur  Det finns olika typer av naturresurser. Vissa resurser är i princip obegränsade, till exempel strålning från solen.

En naturresurs är någonting vi kan ta ur vår naturliga omgivning och använda. Luft, vatten, levande varelser och material som finns nere i marken är exempel på naturresurser. Flödande naturresurser Flödande resurser tar aldrig slut,till exempel solens strålning och vattnet i en flod. Fossila bränslen Fossila bränslen är rester av djur och växter som levde för länge sedan. Kol, olja och naturgas som vi nu utnyttjar bildades för 50 till 500 miljoner år sedan. En naturresurs är någonting vi kan ta ur vår naturliga omgivning och använda.
Ekologiskt perspektiv

eric lindblad
celldifferentiering ne
bas lansdorp 2021
falköpings filmstudio
hur blir olja till
almedalen donners plats
kim latta

Naturresurser - Jönköpings kommun

Vi behöver skilja på förnyelsebara och icke förnyelsebara naturresurser.