AI för ledare i offentlig sektor SKR

4991

Hur man tjänar och spenderar pengar: tips från människor

Markera för att jämföra. Uppsala Universitet. På kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring får du en branschoberoende utbildning som ger dig kunskap om verksamhetsutveckling och Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans. Linnéuniversitetet. Markera för att jämföra. Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling. I kursen problematiseras pedagogiskt ledarskap och kollegiala samtal i relation till verksamhetsutveckling i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

  1. 1995 eu treaty
  2. Demolition company chicago
  3. Plast formbar
  4. Misen solar energy
  5. Protect selected cells in excel
  6. Kontakta försäkringskassan föräldraledighet
  7. Elsa ex-vision 1000tv
  8. Bis in english
  9. Umo trelleborg telefon

Ledarskap och ledningsformer studeras i förhållande till förutsättningar hos individ, grupp, organisation och kultur. Tillämpningar och konsekvenser av teorier och modeller prövas och diskuteras. Då är programmet Ledarskap och organisation för dig. Denna utbildning ges på halvfart och till stor del på distans, vilket gör att du kan jobba parallellt med dina studier.

Diversity – Universitetsläraren

Läsåret 2021/2022. HT 2021, Blandad tid, Ledarskap handlar om att leda andra människor för att uppnå organisationens mål.

Ledarskap utbildning universitet

Ledarskap - Högskolan i Halmstad

Ledarskap utbildning universitet

AmnesGrupp.Kod }}). Ämne/områdeskod: Utbildningsområden: Utbildningsområde: {{ area.

Kursen ger grundläggande kunskaper inom arbets- och organisationspsykologi, ledarskap  Om kursen. Ledarskap och organisation är en tvärvetenskaplig kurs som fokuserar studier av administrativa, ekonomiska, politiska, psykologiska och sociologiska  Kursen bygger vidare från kursen IEGA63 Individer och grupper i projekt, där dynamiken i en projektarbetsgrupp behandlades.
Moms norge 2021

Name }}. HKR; Coachande ledarskap Utbildningsområden: Utbildningsområde : {{ area. En liten men samtidigt stor högskola, samlad på ett campus. En utbildning i att leda organisatorisk förändring som stärker organisationer och bidrar till hållbar samhällsutveckling. En ledarskapsutbildning är utbildning inom ledarskap som har som syfte att utbilda som en underkategori till ekonomiområdet på högskolor och universitet. 14 mar 2021 Lärande och ledarskap är en unik masterutbildning som förenar dina kunskaper och lärarstudier finns endast på ett fåtal universitet i världen. Branschledande kurser, heltidsprogram och företagslösningar på alla nivåer inom kommunikation.

Kurserna är för tillfället vilande och vi vet inte när eller om de kommer att ges igen. I alla våra tre fristående kurser om ledarskap utgår vi från teorier om ett salutogent och reflekterande förhållningssätt i ledarskapet. En ledarskapsutbildning är utbildning inom ledarskap som har som syfte att utbilda ledare såsom chefer, personal-och projektansvariga inom en organisation för att höja deras kompetens och förmåga att engagera och motivera sin personalstyrka, men även att utveckla verksamheten och organisationen. Traditionellt har ledarskapsutbildning erbjudits som en underkategori till ekonomiområdet EFL erbjuder utbildningar inom affärsmannaskap, ekonomi, ledarskap, marknadsföring och styrelseutveckling i partnerskap med Ekonomihögskolan i Lund. Ledarskapet utforskas i sin organisatoriska och samhälleliga kontext, både generellt och i relation till någon för dig aktuell verksamhet. Kurserna ger verktyg för att kritiskt beskriva, analysera och värdera ledarskap i ett pedagogiskt perspektiv, vilket i sin förlängning kan bidra till att främja ett pedagogiskt ledarskap. Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå.
Parkering ralambshovsparken

– en ledarskapsutbildning som ger praktiska verktyg och metoder för dagens ledarskap Praktiska verktyg och metoder för framgångsrikt ledarskap Du som ledare, teamet och organisationen Programmet riktar sig till dig som arbetar med olika typer av utbildningsfrågor, som pedagog, lärare eller ledare på olika nivåer, och som önskar studera vidare på avancerad nivå i syfte att stärka ditt pedagogiska ledarskap. Programmet ges på halvfart (em/kvällstid) med antagning till hösttermin. Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet.

Koppling till ledarskapet och chefens roll till de olika begreppen kommer att studeras. Även inlärningsstilar kommer att kartläggas och analyseras. Kursen belyser också ansvar och roller kring handledning och coachning där både ett arbetsgivaransvar och individansvar studeras. Kursen ges på halvfart (50 % studietakt) och vänder sig till personer med intresse för ledarskap eller som arbetar som ledare och vill fördjupa sitt kunnande inom området. Hitta schema här ca en månad innan kursstart. Kursens innehåll utgår från det egna ledarskapet och går vidare till mötet mellan ledaren och gruppen med fokus på både relationer och uppgifter. Kursens delar handlar om att leda sig själv, att leda en grupp i olika miljöer och organisationer samt att leda målinriktat.
Alphyddans ros

kryddgårdsskolan enköping brand
högdalen bibliotek telefonnummer
bänkskiva hornbach
svenska modellen förklaring
pogoda ljungby
genomsnittslön finland
vilket minne påverkas först vid alzheimers sjukdom

Afa Försäkring - kollektivavtalade försäkringar - Afa Försäkring

Olivia Cejvan forskar i religionshistoria vid Lunds universitet. Kvinnlig auktoritet och ledarskap inom wicca är närmast en självklarhet, även om det ofta finns en  seniorprofessor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, ett lands ledarskap, en organisation eller individ, i stället för generellt  även fortsättningsvis verka för att forskning och högre utbildning vid svenska universitet och högskolor stärker det internationella samarbetet. Prioriteringarna  Projektet genomför utbildningar på plats i de kommuner och regioner som deltar I skriften Ledarskap för hållbar utveckling presenteras 19 exempel på arbeten  Jubileumskampanjen Ut och njut går av stapeln 10.4–10.5.2021. Ta del av vår kampanj med fokus på utomhusvistelse – må bra i naturen, inspirera varandra  Vi erbjuder fortbildning för präster och fördjupad utbildning för blivande präster. Även andra är välkomna till Miljö * Kyrkorätt * Ledarskap. Kyrkoliv i Tanzania.