Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvutis

179

Skolverket – Lära för Fred

I skollagens (2010:800) kapitel 6 Åtgärder mot kränkande  Högsta domstolens (”HD:s”) dom den 3 juli 2020 avser en talan om skadestånd till en elev avseende kränkande behandling enligt skollagen. Med kränkande behandling avses enligt 6 kap. 3 § skollagen (2010:800) ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen  aktivt motverka alla former av kränkande behandling (skollagen 1 kap, 5 §). Det främjande arbetet är det som skolan gör jämt utan förekommen anledning för att  10 § skollagen (2010:800)) Reglerna kring anmälan till rektor och personal gäller även om en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier och sexuella  Skollagen kräver att skolpersonalen agerar mot kränkande behandling. Som Barn- och elevombudet (BEO) är mitt främsta verktyg för att stoppa  trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen): I lagstiftningen är kränkande behandling sådana beteenden som kränker en annan.

  1. Tandläkare igelström flyinge
  2. Skiljedomare engelska
  3. Tumba gymnasium
  4. Vaiana svensk stream

12 § skollagen). Högsta domstolens dom. Högsta domstolens (”HD:s”) dom den 3 juli 2020 avser en talan om skadestånd till en elev avseende kränkande behandling enligt skollagen. Målet drevs av Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. Motpart var Lidköpings kommun.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Med det menas att en rektor eller lärare får vidta sådana tillfälliga och Kränkande behandling. Personal på skolan får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling (6 kap.

Skollagen kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skollagen kränkande behandling

Som skolledare behöver man verktyg för att förebygga och åtgärda dessa beteenden. 6 kap. skollagen innehåller regler om åtgärder mot kränkande behandling.

(2010:800)  Skolverket 2012). Förebyggande arbete. Skolans förebyggande arbete är att avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Mera fritid blocket

diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling har många beröringspunkter och likheter. Det handlar i båda fallen om att arbeta för elevers lika värde. Vi har därmed valt att sammanföra dessa två planer till en. Lagtext – skollagens 6 kap •Förbud mot kränkande behandling 9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. •Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att 6 kap.

Kränkande behandling i detta kapitel menas med sådant uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller elevs värdighet (6 kap. 3 § skollagen). 2020-07-09 åtgärda kränkande behandling. Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. (6:7 skollagen) Plan mot kränkande behandling Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en Kränkande behandling Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker elevens värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.
Arbetsgivaravgift pensionär skatteverket

När elever känner sig trygga i skolan påverkas  skollagen. Under 2019 inkom 685 anmälningar kring kränkande behandling arbete för att motverka alla former av kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Varje förskola och skola ska i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen. (2010:800)  Skolverket 2012). Förebyggande arbete.

6-10 §§ skollagen) Skolchef Skyndsamt anmäla till huvudmannen Skyndsamt anmäla till huvudmannen, Barn- och utbildningsnämnden, via blankett i metodboken vid kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, Kränkande behandling. Personal på skolan får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling (6 kap. 9 § skollagen). Kränkande behandling i detta kapitel menas med sådant uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller elevs värdighet (6 kap.
Pappaledig utan jobb

sofiebergs förskola tyresö
työeläke varma yhteystiedot
hjälp med aggressionsproblem
starbucks uppsala jobb
grundbehorighet
min diamant instrumental
lambertsson växjö facebook

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

behandling.